בעיות ואתגרים בהכשרה מקצועית לענף הסייבר - איך עושים את זה נכון
יום רביעי 18 לינואר , 15:00-16:00