הוובינר הקרוב: הנדסה חברתית
יום חמישי 15 לספטמבר, 15:00-16:00